Jdi na obsah Jdi na menu
 

ZÁPIS hry

29. KOLO

IHC VM - Podolí

Všechovice - Retofy B

Podlesí - IHC VM

Noel - Střítež

Kačeři - Zděchov - zápas byl kontumován

Všechovice - Retofy

IHC VM - Podolí  -  zápas byl kontumován

Velké Karlovice - Retofy

 

28. KOLO

Podolí - IHC VM

LH Sports - Retofy B

Noel - Kačeři

Všechovice - Hošťálková

Velké Karlovice - Retofy

LH Sports - Retofy B

Střítež - Noel

Retofy - Velké Karlovice

Zděchov - Kačeři

LH Sports - Hošťálková

 

 

27. KOLO

Rakov - Všechovice

Retofy - Podolí

Všechovice - Hošťálková

 

26. KOLO

LH Sports - Typhoon

Podolí - Retofy

Střítež nad Ludinou - Zděchov

Milenov - Retofy B

Bystřička - Hošťálková

Velké Karlovice - IHC VM

Retofy B - Milenov

 

25. KOLO

Zděchov - Střítež nad Ludinou

Retofy B - Milenov

LH Sports - Typhoon

Bystřička - Hošťálková

Kačeři - Noel

Všechovice - Rakov

 

24. KOLO

LH Sports - Saláti

Střítež nad Ludinou - Drahotuše

R.Domy - Milenov

Velké Karlovice - IHC VM

Všechovice - Rakov

Noel - Kačeři

Reichovy Domy - Saláti - kontumace

Juřinka - Všechovice

Retofy - Podolí

 

 

 

23. KOLO

Juřinka - Reichovy Domy

Podolí - IHC VM

Retofy B - Schott

Piškoti - Noel

Rakov - Milenov

Všechovice - Hošťálková

Všechovice - Typhoon

Bystřička - LH Sports

 

22. KOLO

Noel - Piškoti

Kačeři - Kelč

Retofy B - Typhoon

Retofy - Velké Karlovice

Oznice - Zděchov

LH Sports - Hošťálková

Juřinka - Bystřička

Milenov - Reichovy Domy

Rakov - Všechovice

Drahotuše - Střítež nad Ludinou

Saláti - Schott

IHC VM - Kunovice

 

21. KOLO

Reichovy domy - Všechovice

Velké Karlovice - Podlesí

Kelč - Kačeři

Typhoon - LH Sports

Milenov - Hošťálková

Bystřička - Rakov

Saláti - Retofy B

Juřinka - Schott

Střítež nad Ludinou - Drahotuše

Kunovice - Podolí

Zděchov - Oznice

 

20. KOLO

Žabáci - Noel

IHC VM - Podolí

Bystřička - Milenov

Retofy - Podlesí

Kelč - Oznice

R.Domy - Rakov

Střítež nad Ludinou - Zděchov

Schott - LH Sports

Juřinka - Hošťálková

Typhoon - Saláti

Oznice - Noel

Všechovice - Retofy B

 

19. KOLO

Drahotuše - Střítež nad Ludinou

Kunovice - IHC VM - zápas byl kontumován

Retofy B - LH Sports

Kačeři - Piškoti

Kelč - Noel

Typhoon - Juřinka

Bystřička - Reichovy Domy

Všechovice - Saláti

Hošťálková - Rakov

Střítež nad Ludinou - Žabáci

Drahotuše - Zděchov

Schott - Milenov

Velké Karlovice - Retofy

 

18. KOLO

Milenov - Typhoon

Podolí - Kunovice

Velké Karlovice - Podlesí

Oznice - Žabáci

Drahotuše - Piškoti

Juřinka - Retofy

Schott - Rakov

Kačeři - Zděchov

R.Domy - Hošťálková

Střítež nad Ludinou - Noel

LH Sports - Saláti

Bystřička - Všechovice

 

17. KOLO

Všechovice - LH Sports

Kunovice - Podlesí

Střítež - Oznice

Retofy - Kunovice

Kačeři - Drahotuše

 

16. KOLO

Schott - Reichovy Domy

Juřinka - LH Sports

Bystřička - Hošťálková

Retofy - Milenov

Střítež - Kačeři

Oznice - Drahotuše

Zděchov - Piškoti

Kelč - Žabáci

Saláti - Juřinka

Typhoon - Rakov

 

15. KOLO

Hošťálková - Všechovice

Velké Karlovice - IHC VM

Schott - Všechovice

Reichovy Domy - Saláti

Bystřička - Retofy B

Kunovice - Podolí

Rakov - LH Sports

Žabáci - Piškoti

Milenov - Juřinka

Noel - Kačeři

Podlesí - Retofy

Kelč - Zděchov

 

14. KOLO

Noel - Piškoti

Reichovy domy - Typhoon

IHC VM - Kunovice

Velké Karlovice - Podlesí

Kelč - Drahotuše

Žabáci - Zděchov

Schott - Retofy

Střítež nad Ludinou - Piškoti

Milenov - Saláti

Podolí - Retofy

Bystřička - Schott

 

13. KOLO

Kačeři - Oznice

Podlesí - Kunovice

LH Sports - Milenov

Retofy - Reichovy Domy

IHC VM - Podolí

Typhoon - Bystřička

Střítež nad Ludinou - Kelč

Žabáci - Drahotuše

Saláti - Rakov

Retofy "A" - Velké Karlovice

Typhoon - Hošťálková

 

12. KOLO

Oznice - Piškoti

IHC VM - Podlesí

Podolí - Velké Karlovice

Milenov - Rakov

Saláti - Bystřička

Noel - Zděchov

Retofy - Hošťálková

Juřinka - Rakov

LH Sports - Reichovy Domy

Typhoon - Schott

 

11. KOLO

Schott - Saláti

Retofy - IHC VM

Kunovice - Velké Karlovice

Podolí - Podlesí

Piškoti - Kelč

Oznice - Zděchov

Juřinka - Reichovy Domy

Rakov - Retofy B

Schott - Hošťálková

Typhoon - Všechovice

Kelč - Kačeři

Noel - Drahotuše

Saláti - Hošťálková

LH Sports - Bystřička

 

10. KOLO

LH sports - Schott

Podolí - Kunovice

Retofy - Podlesí

Velké Karlovice - IHC VM

Žabáci - Kačeři

Kelč - Střítež nad Ludinou

Noel - Oznice

Hošťálková - LH Sports

Typhoon - Retofy

Bystřička - Juřinka

Všechovice - Milenov

 

9. KOLO

Kunovice - IHC VM

Podlesí - Velké Karlovice

Všechovice - Reichovy Domy

Retofy - Podolí

Noel - Žabáci

Milenov - Bystřička

Oznice - Kelč

Zděchov - Drahotuše

Retofy - Všechovice

Juřinka - Hošťálková

Saláti - Typhoon

Reichovy domy - Rakov

 

8. KOLO

Juřinka - Schott

Podolí - IHC VM

Kunovice - Podlesí

Velké Karlovice - Retofy

Noel - Kelč

Žabáci - Střítež

Typhoon - LH Sports

Hošťálková - Milenov

Bystřička - Rakov

Piškoti - Kačeři

Retofy B - Saláti

 

7. KOLO

Juřinka - Typhoon

Podlesí - IHC VM

Retofy - Kunovice

Velké Karlovice - Podolí

Žabáci - Oznice

Piškoti - Drahotuše

Noel - Střítež

LH Sports - Retofy

Zděchov - Kačeři

Hošťálková - Rakov

 

6. KOLO

Bystřička - Všechovice

Velké Karlovice - Kunovice

Podolí - Podlesí

IHC VM - Retofy

Kačeři - Střítež

Žabáci - Kelč

Typhoon - Milenov

Retofy B - Juřinka

Hošťálková - Reichovy Domy

Piškoti - Zděchov

Saláti - Hošťálková

Reichovy Domy - Bystřička

Drahotuše - Oznice

 

5. KOLO

LH Sports - Všechovice

Velké Karlovice - IHC VM

Reichovy Domy - Schott
Saláti - Všechovice

Kunovice - Podolí

Retofy - Podlesí

Drahotuše - Kačeři

Oznice - Střítež

Piškoti - Žabáci

Juřinka - Saláti

Bystřička - Hošťálková

Zděchov - Kelč

Typhoon - Rakov

Milenov - Retofy B

Retofy - Kunovice


4. KOLO
Zděchov - Střítež

Kunovice - IHC VM

Velké Karlovice - Podlesí

Podolí - Retofy

Bystřička - Schott

Kačeři - Noel

Zděchov - Žabáci

LH Sports - Juřinka

Saláti - Milenov

Piškoti - Střítež

Retofy B - Rakov

Typhoon - R.Domy

Drahotuše - Kelč3. KOLO
Hošťálková - Schott

IHC VM - Podolí

Bystřička - Typhoon

Juřinka - Všechovice

Retofy - V.Karlovice

Oznice - Kačeři

Drahotuše - Žabáci

R.Domy - Retofy B

Milenov - LH Sports

Piškoti - Noel

Rakov - Saláti2. KOLO
Juřinka - Milenov

Podolí - Velké Karlovice

Kačeři - Kelč

IHC VM - Podlesí

Typhoon - Hošťálková

LH Sports - Rakov

Retofy B - Bystřička

Piškoti - Oznice
Zděchov - Noel
Drahotuše - Střítež n. L.
Podlesí - Podolí


1. KOLO

Piškoti - Kelč

Velké Karlovice - Kunovice

Zděchov - Oznice
Drahotuše - Noel

Schott - Typhoon

Rakov - Juřinka

Bystřička - Saláti

Hošťálková - Retofy B

Kačeři - Žabáci

Milenov - Všechovice

R.Domy - LH Sports
Retofy - IHC VM