Jdi na obsah Jdi na menu
 

INFORMACE

 Udělen trest zákaz startu v AHL Valašské Meziříčí hráči Štrbík Libor nar.6.3.1964 LH sports za napadnutí rozhodčího v kabině po zápase Hošťálková - LH sports.

___________________________________________________________________

 

PRAVIDLA a PŘEDPISY AHL LIGY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2017/2018

AHL - 1.liga
Zúčastnit se může kterýkoli neregistrovaný hráč od 16 let, nebo dříve registrovaní hráči od 40 let, nebo 15 let aktivně nehrající. Mladší registrovaní hráči můžou nastoupit, pokud hráli maximálně do 16-ti let. (dorost)
V jednom týmu budou povoleni 3 dříve registrovaní hráči (R)navíc (5 let aktivně nehrajících), kteří hráli nanejvýš 2.ligu ve V.M. (mužské kategorie).1 hráč již aktivně nehrající a hrál za dorost, junior. kategorie  ve VM.( R+) a jeden hráč rok aktivně nehrající (R++)

AHL - 2.liga
Zúčastnit se může kterýkoli neregistrovaný hráč od 16 let, nebo dříve registrovaní hráči od 45 let. Mladší registrovaní hráči můžou nastoupit, pokud hráli maximálně do 15-ti let. 
V jednom týmu bude povolen 1 dříve registrovaný hráč navíc (15 let aktivně nehrající), který hrál nanejvýš krajský přebor (mužské kategorie)

AHL - 3.liga

Zúčastnit se může kterýkoli nikdy neregistrovaný hráč od 16 let.

 

Systém hry v Play-off AHL-1 (2017/18)
Hraje se čtyřkolově.Po odehrání základní části si zahrají týmy podle umístění. Finále o první místo si zahrají na tři vítězné utkání první a druhý tým po základní části.O třetí místo si na tři vítězné utkání zahrají týmy na třetím a čtvrtém místě.

Systém hry v Play-off AHL-2 (2017/18)

Hraje se dvojkolově.Do play off postupuje prvních osum mužstev (rozhodují body,skóre,vzájemný zápas)a hraje se klasicky 1-8,2-7,3-6,4-5, na dva zápasy.V případě,že výsledek bude po dvou zápasech nerozhodný,bude následovat 5min.prodloužení tři na tři s náhlou smrtí.Pokud se nerozhodne v prodloužení,budou následovat nájezdy(na každé straně tři a pokaždé jiný hráč,podle termínu a po dohodě všech osmi mužstev se osmfinále máže odehrát i na dva vít.zápasy)Postupující týmy sehrají semifinále stejným systémem jako čtvrtfinale.Finále i zápasy o třetí místo se zase budou hrát na dva vítězné,s tím,že v případě nerozhodného stavu ve třetím utkání se bude hrát tak dlouho dokud nepadne gól.
 

 

Systém hry v Play-off AHL-3 (2017/18)

Hraje se dvojkolově.Do play off postupuje prvních osum mužstev (rozhodují body,skóre,vzájemný zápas)a hraje se klasicky 1-8,2-7,3-6,4-5, na dva zápasy.V případě,že výsledek bude po dvou zápasech nerozhodný,bude následovat 5min.prodloužení tři na tři s náhlou smrtí.Pokud se nerozhodne v prodloužení,budou následovat nájezdy(na každé straně tři a pokaždé jiný hráč)Semifinale a finale se hraje podle kliče čtvrtfinale.(dva zápasy)

 


 

CENY PRONÁJMU 
2.650,-Kč za pronájem. Platí se na vrátnici ZS.
500,-Kč časomíra a rozhodčí. Platí se před zápasem do rukou ČASOMÍRY
Každý tým platí 50% to je 250,-Kč rozhodčímu a 1.325,-Kč za led. Celkem 1.575,-Kč za tým.
Zápasy po 22 hodině jsou finančně zvýhodněny pa + so od 21:50h. platí se 1.900,-Kč oba týmy za led. Každý tým platí 950,- led + 250,- rozhodčí a časom. (TEDY 1.200,-Kč JEDEN TÝM)


ZMĚNY TERMÍNŮ ZÁPASU

Nejpozději pět dní před začátkem měsíce budou na stránkách AHL termíny zápasů na celý měsíc.Jestliže někomu nebude termín vyhovovat,vedoucí týmu si sám vytelefonuje změnu a mně ji nahlásí,tak,abych jí mohl přepsat.Jestli že tým v určeném termínu zápas neodehraje ,bude zápas kontumován a tým ,který se provinil zaplatí pokutu 1500Kč  nejpozději před dalším svým utkáním a to buď časomíře, na vrátnici zimního stadionu a nebo účtem.Tým,který tak neučiní nebude připuštěn k dalšímu zápasu a hrozí vyloučení z ligy.
 
Pokuta se neplatí a zápas se odloží v těchto případech:
- Pokud se odebere termín ze strany HC Bobrů,ST servisu
- V případě živelných katastrof,kalamit apd.
- V mimořádných událostech,které můžou v týmu nastatSOUPISKY
Soupiska musí být přesně vyplněna dle instrukcí(Jméno,datum narození) a odevzdána nejpozději do 22.8.2017
Tým bez soupisky nebude připuštěn do soutěže.
Soupiska se UZAVŘE do 23.8.2017 


ALKOHOL A JINÉ LÁTKY
Je přísně zakázáno účastnit se hry pod vlivem alkoholu a jiných látek.
Při podezření, bude hráč vykázán ze zařízení ZS, popřípadě bude ještě udělen osobní trest s disciplinárním řízením, kde bude hrozit nejvyšší postih. 
Průběh v praxi:
Jedno/druhé mužstvo adresuje „podezřelého“ pouze rozhodčímu, ten k sobě svolá oba ved. týmu k poradě. "Podezřelý" bude vykázán ze hry (bez trestu, pokud se zdrží komentářů a ihned opustí areál ZS. Při "jiném" jednání udělí rozhodčí trest dle pravidel - osobních trestů. V případě odmítnuti odstoupeni kontumace utkáni)

((2. zakoupíme testr - rozhodčí za účasti obou vedoucích T. hráče otestuje, pokud se prokáže pozitivně 
(v určité hladině) udělí hráči osobní trest se zápisem do tabulky OT, a v disciplinární řízení je pak možné 
nařídit i pokutu 500,-Kč ))HERNÍ SYSTÉM
Hrací doba je 3X15 min. čistého času (přestávka mezi třetinama 2 min.)nebo bez časomíry 3X25 min. hrubého času. (přestávky 5 minut ,čas pronájmu 90 minut)
Zahájení utkání : 5 min. od pronájmu ledu.
SYSTÉM je 3 bodový a v případě remízy se pojedou 3x nájezdy (pokaždé jiný hráč) 
po prodloužení nájezdů ("náhlá smrt") vždy pojede jiný, další hráč.
V konečném pořadí rozhodují : body, vzájemný zápas,
skóre.

Zahájení utkání : 5 min. od pronájmu ledu. Rozhodčí zapíská, počká 5 vteřin a zahájí hru (vhodí puk) přičemž nemusí brát ohled zda-li jsou na ploše všichni hráči, časomíra se spustí. 
Rozhodčí zahajuje hru po přerušení (po ukončení střídání týmů) "jak dá ruku dolů" vždy do 5 sec. jakmile je centr připravený, nebere přitom ohled zda-li jsou hráči všichni.


POVINNOSTI
Rozhodčí musí být na ZS min. 10 minut před začátkem pronájmu. V případě selhání tel. vedoucí DOMÁCÍHO týmu 608808307

Každý hráč může hrát dvě ligy(AHL1+AHL3 a nebo AHL1+AHL2, pokud splňuje pravidla. V jedné lize (AHL1, AHL2,AHL3) však 
může hrát POUZE za JEDEN TÝM !! 

Každý hráč musí mít REGISTRAČKU (zajistí si každý tým sám)

Registračka bude obsahovat akt.fotku,jméno,datum narození.
Každý hráč bude mít v šatně pro kontrolu průkaz totožnosti(pas,O.P.,řidičský průkaz),tak aby bylo možné provést kontrolu údajů z registračky.
V případě neshody mezi registračkou a pruk.totožnosti a nebo při neoprávněném startu  se bude postupovat následovně:
V případě prohřešku zjištěného v průběhu první třetiny bude hráč vykázán do šaten a nesmí dále pokračovat ve hře.
V případě,že prohřešek bude zjištěn v průběhu druhé a třetí třetiny,zápas se kontumuje ve prospěch poškozeného týmu. 

V případě porušení bude tým automaticky vyloučen z ligy.

 

Vedoucí týmu VŽDY před utkáním odevzdá do časomíry ke kontrole registračky nejpozději 5min. před začátkem pronájmu. Odevzdá též honorář pro rozhodčího a časomíru 250,-Kč za tým.
(Pokud tým nezaplatí včas, udělí rozhodčí týmu trest 2 min. za zdrž.hry, za led se zaplatí 1.325,-Kč na vrátnici po zápasu.)
Dále se zapíše do zápisu jako zodpovědná osoba za tým.
Časomíra vyškrtá ostatní nehrající hráče podle REGISTR.

 

PODÁNÍ PROTESTU
Protest se podává při podezření na neoprávněný start hráče.Protest může podat kapitán ,vedoucí týmu,rozhodčí,časomíra,vedoucí ligy.
Rozhodčí provede zápis v elektronické podobě a nechá odsouhlasit oběma kapitány.Vedoucí ligy vše vyšetří a sdělí vedoucímu týmu výsledek.


OSTATNÍ
Povinná výstroj hráčů : přilba, hokejové rukavice, lokty, holeně,kalhoty,suspenzor,brusle - vše plně funkční a zapnuté či zavázané..

Povinná výstroj rozhodčího je dres a přilba, plus kalhoty tmavé barvy.
Mezi povinnosti rozhodčího dále platí: kontrola zápisu, kontrola všech hráčů, kteří nastoupí k aktuálnímu utkání.

Pokud vznikne během sezony "zvláštní situace" vedení ligy navrhne řešení a seznámí s rozhodnutím všechny vedoucí týmů, aby byla zachována objektivnost. Při nejednotném postoji týmů se rozhodne hlasováním - většinou. 
TRESTY
Nižší tresty : (2) 1,5min. (2+2) 3min
Vyšší tresty : 2+10 min. 1,5min sedí spoluhráč a potrestaný hráč 1,5min+10min (další trest se neuděluje)
osobní T., 10 min. + do konce utkání osobní T. (disciplinární řízení)
5 min. + do konce utkání, faul ze hry (5+ko)4 min. sedí spoluhráč ... ( disciplinární řízení)
trest ve hře ... (disciplinární řízení - HROZÍ ukončení sezony)

Tresty za fauly se krátí a tresty osobní, se sedí v plné délce.

Za osobní trest na 10min. (urážky a vulgární , nesportovní chování) vůči rozhodčím i hráčům následuje STOP na pět týdnů,zabavení registračky (nesmí nastoupit v 1 ani 2 lize)a zápis do tabulky OSOBNÍCH TRESTU.
Při druhém opakování se automaticky uděluje stop do konce sezóny
Na nesportovní chování hráče může rozhodčího upozornit i vedoucí ligy(jestli je přítomen) nebo časomíra. 
(TOTO SE TÝKÁ JEN NESPORTOVNÍHO CHOVÁNÍ) 

5 min. + do konce utkání se automaticky uděluje za napadení, hru zezadu, útok na hlavu, vražení na hrazení, a zvlášť nebezpečné zákroky, 
též za pěstní útok přičemž rozhodčí posoudí vážnost útoku míru účasti a zavinění účastníků.Pět týdnů stop+ podminečné vyloučení s ligy,zabavení registračky.

 PRAVIDLA HRY 
AHL-3 Liga 
3.liga se řídí platnými pravidly ledního hokeje IIHF pro sezónu 2017/2018..         Ve 3.lize je zakázána hra tělem.(řídí se pravidly ženského hokeje)                                                                    
AHL-2 Liga 
2.liga se řídí platnými pravidly ledního hokeje IIHF pro sezónu 2017/2018.           Ve 2.lize je zakázána hra tělem.(řídí se pravidly ženského hokeje)

AHL-1
1.liga se řídí platnými pravidly ledního hokeje IIHF pro sezónu 2017/2018.            Hra tělem je dovolena. 

Při křiku ze střídačky rozhodčí zavolá kapitána a upozorní ho na možný trest 
po opakovaném provinění se udělí týmu nižší trest za nesportovní chování.
Při slovním útoku na rozhodčího se automaticky uděluje 10 min. OT
Pri sprostém pokřikování a urážení rozhodčího, ale i soupeře následuje zvýšení trestu na 10 min. OT + OK (do konce záp.)
Při fyzickém napadení žduchání do rozhodčího se udělí trest ve hře! (hrozí ukončení sezony)


ZAHÁJENÍ HRY 
Zahájení hry započne VŽDY PŘESNĚ po úpravě ledu
5min. rozbruslení a ihned zápas.
Proto upozorňuji vedoucí týmu - hráče a hlavně golmany, aby chodili na zápasy VČAS!! 

Zahájení utkání : 5 min. od pronájmu ledu. Rozhodčí zapíská, počká 5 vteřin a zahájí hru (vhodí puk) přičemž nebere ohled zda-li jsou na ploše všichni hráči, časomíra se spustí. Pokud nastane situace, že se opozdí obě mužstva, rozhodčí podle pravidel 
5 min. od pronájmu ledu PŘESTO zahájí hru, časomíra se spustí a čas pronájmu běží !! Až se týmy připraví na hru, rozhodčí znova zapíská a poté zahájí hru "zkrácené 1.třetiny" 
Rozhodčí zahajuje hru po přerušení (po ukončení střídání týmů) "jak dá ruku dolů" vždy do 5 sec. jakmile je centr připravený, nebere přitom ohled zda-li jsou hráči všichni.

ŠATNY - STŘÍDÁNÍ 
!! "NOVOU ŠATNU" SI BEROU VŽDY HOSTÉ !!
V prostorách před sprchami jsou namont. háčky, kde si můžete nechat oblečení, župany, čepice... když půjdete z nových šaten do sprch kolem ledové plochy.
V případě,že týmy budou mít podobné dresy,je třeba,aby domácí tým si zajistil jinou barvu,odstín(otočení dresu)
________________________________________________________________________

FINANCE - LIGA
Financování ligy Val.Mez.
celkem 2.700-Kč za jeden tým na sezonu do 23.8.2017

Ze startovného se hradí  ceny pro vítěze a chod ligy.

... k cenám se každý můžete vyjádřit a napsat své požadavky, stížnosti, úvahy...atd.
Dále se můžete vyjádřit ( Marcel15@seznam.cz )k dosavadnímu průběhu ligy a co eventuálně změnit - zlepšit, včetně našich hokejových pravidel a pískání rozhodčích.